با خودم عهد کردم دور دور نرم،خوش نگذرونم ، باخودم عهد کردم....

سلام، اقو ایناییکه تولد مارو تبریگ گفتن تشکر اما حقیقتش دلم میخواس صدسال سیاه  دیگه هم به دنیا نمیومدم، اه اه اه ، ای چه زندگیه من دارم، تنبل ترین کاهل قرن این هستی منم،،،، دلم میخواد فقط بایه نفر برم بیرون، باهاش برم دور دور، برم تفریح ،برم بیام وباشم، خیلی دلم میخواد باهاش برم جایی اما نه لیاقتشو دارم و نه میشه که با دختر مردم رفت پابوس ،گریم گرفت باز به اهنگی که دوس داشتی گوش کردم وتموم شهر خوابیدن من از عشق تو بیدارم، حس میکنم تورو پس حسم کن حالا ،یا رب تو خودت مشکل گشایی ادمم کن ،... 

/ 3 نظر / 22 بازدید
منم!!!!!

ته دله چوو ونه!!! اینتی درست ننی! :|

lvdl

[متفکر]واقعا ک[قهر]

banoo

خوبی نیکا نینجای من؟