تولدم مبارک نیست گرفته سرد وداغونم

سلام ، یعنی واقعا این بچه ها هنوزم هستن! اصن سابقه نداشته، اقو دعاتون خورد به سقف کمونه کرد تو چش وچالمون ، ای چه وضعشه دل به کار بدید، تصمیم گرفتم به عشقم بگم منتها الان نه، هر وقت جراتشو داشتم....

/ 10 نظر / 21 بازدید
عمه

سلام.اتفاقا تولدت خیلیم مبارکه.انشالله 120 سالگیتو درکنارنوه ونتیجه هاعصابدست جشن بگیری.تولدت مبارک [هورا][گل][هورا][دست][لبخند][هورا][گل][هورا][دست][لبخند][هورا][گل][هورا][دست][لبخند][هورا][گل][هورا][دست][لبخند][هورا][گل][هورا][دست][لبخند][هورا][گل][هورا][دست][لبخند][گل][گل][گل]

عمه

[هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

عمه

[هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

عمه

[هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

عمه

[هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

عمه

[هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

عمه

13 فروردین 69 روزیکه تمام فرشته ها گریان شدندچونکه تو از اونهاجداشدی .آقا امیرتولدت مبارک. [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

عمه

[هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] مبارک مبارک تولدت مبارک [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند] [هورا][دست][هورا][دست][دلقک][هورا][گل][گل][لبخند]

دست نوشته های یک روانشناس

دوست عزیزم سلام.. خوشحال میشم دقایقی رو مهمون من باشی.. وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم .. °°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/__ بیا اینم وسیله حالا دیگه_\~~~~~~ ~~~~~/ _میتونی بهم سر بزنی _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸

lvdl

[گل][گل][گل] آخییی مبارکه انشالله صد و بیست ساله بشین[قلب][قلب] گرفته و داغون واس چی آخه اه همینکه منتظر ی فرصت برای ابراز احساسات هستین خودش نهایت خوشبختیه[منتظر]... سیزده تونم بدر[لبخند] سبزه هم گره بزنین خخخخ[قهقهه][قهقهه]