آ ن روز که دردودل ندارد ثمری

هر روزو شبم بریزم پایت

و اکر کنم تلاشی بشری

و از جوانی و عمر خودم برای وصال جاودانگی تو بگذرم باز هم مطمئن هستم که میتوانم ای عزیز تر از جانم

 

 

 

 

ار دوری تو سوخته شد ایمانم

وازشادی تو افروخته شد وجدانم

از گریه ی تو سست شده بنیادم

از شدت عشق من رسیده تا فلک هزیانم

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
امیر

بازم منه نها