بعضیا+ طلاق

بعضیا تو پشت کنکورن                      هنوز بعضیاتو فکر آبغورن هنوز
بعضیامغرور مغرورن هنوز                 بعضیا در گیرو در گورن هنوز
بعضیا دچار دلشورن هنوز                   بعضیا عاشق ومهجورن هنوز
بعضیا مأمورومعذورن هنوز                بعضیا منتظر نورن هنوز

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
Ahlam

باباااااااا چی بگم والله ....[تعجب]