گل بی گلدان17/04/1392

در حالیکه چیزی شبیه به  یک تکه پشه ی خشک شده به ناخن انگشت کوچیکه چسبیده بود تازه فهمیدم که چه صبحانه ی مقوی وپروتئین داری میل نمودم.

امروز تعداد کمی مراجعه کننده داشتم حتی کمتر از انگشتان یک دست اما انتظار دارم تا آخر هفته شدیدا سرم شلوغ بشه اکشال نرره تا باشه از این شلوغیا وازاین دست کارای سبک اداری که همش باید از روح مایه وروانت مایه بذاری .

بعد از ظهر ها هم تا باشه باغ تاباشه زمین کشاورزی و کاری که خودم رئیس خودم باشم، کسی برام زر زیادی نزنه ، الن منتظرم ظهر بشه از این اداره فکسنی تعطیل کنم در برم.البته قبلش کلی کار هست مثلا باید صبر کنیم ظهر شه اذان شه بریم جماعت وای خدا یعنی میشه  یه روزی همیشه جماعت بخونم؟ احتمالا امروز برم برم برم.هیس .بلند فکر نکن وننویسسسس.

این متنی بود که قرار بود به جای پست شرمنده منتشر بشهههههه

/ 0 نظر / 20 بازدید