تبریک یلدا

یلدارو پساپس تبریگ میگم.

در ضمن مایه مسابقه داشتیم تو خونمون مثلا پرتغالاروریختیم توی گونی بعد هرکی دس میکرد بر میداشت ولی یکیشون فرق میکرد.وعلامت گذاری شده بود . بعدش برایس 3 تا میوه این کارو کرده بودن فقط به کسی نگید که هرسه تاش رو من برنده شدم . راست میگم....

/ 1 نظر / 11 بازدید