تظاهر به بی تفاوتی

به سختی دروغ گفتن نیست.

اما وقتی بخواد زود بره و تو هم همکاری کنی.

با اینکه میخوای باشه. من بهش میگم تظاهر به بی تفاوتی.

 

دیروز نوشت:

سرشبی آنلاین شد. از هر دری صحبت کردیم.ساعت نزدیک یک بود.

گفت شام نخوردم.

منم شام نخورده بودم. خداحافظی کردیم.

صبح که بیدارشدم حس میکردم از نوک انگشتم تا موی سرم به فکرش هست.

احساس میکردم کاش میتونستم بهش بگم چقدردوستش دارم. و...

 

امشب دوباره انلاین شد. کمی دیرتر.

خیلی زود مکالمه رو تموم کرد در حد 75ثانیه.

خوشم میاد خیلی تیز همکاری میکنم.

نمیدونم چی بگم. فکر میکنم وقتی مینویسه فعلا منم باید بنویسم گودبای.

نباید اویزون بشی.

سپرتو بالا نگه دار.

مهم نیست چقدر درد میکشی مرد .

خم به ابرو نیار.

تظاهر کن که خوبی

یه نفسی هست میادومیره.

یعنی من موندم.همش یه طرفه هست ایا؟!؟!؟

/ 0 نظر / 17 بازدید