زنده ام هنوز

همین که فکر میکردم قولنجم خوب شده فرت احساس کردم بازم قولنجم برگشته .امروزو مرخصی گرفتم رفتم جای دیگه کاری بود که زودتر از بقیه وصول میشه از شانس دستگاه خراب شدش درنتیجه نصفه کاره ول کردیم اومدیم. منو دادا و حسن و1با هم بودیم .اومدم خوابیدم تا اذان .بعدشم داشتم می نوشتم البته تایپ می کردم .یعنی  فرداشاکی میشد ازم اگه انجامش نمیدادما.

فکر میکنم رفته

یا اینکه وجودمو کاملا تسخیر کرده طوری که نمی فهمم من مینویسم یا اون. من فکر میکنم یا اون؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
منم!!!!!

این فکرارو از ذهنت بنداز بیرون! این خودتی!! خوده خوده هم استانی ما...[لبخند]