این شعر از کیست؟

خمیازه های کش دار ، سیگار پشت
سیگار

شب گوشه ای به ناچار ، سیگار پشت
سیگار

                                              


این روح خسته هر شب ، جان کندنش
غریزیست
لعنت به این خودآزار ، سیگارپشت سیگار

پای چپ جهان را ، با ارّه
ای بریدن
چپ پاچه های شلوار ، سیگار پشت سیگار

در انجماد یک تخت ، این
لاشه منفجر شد
پاشیده شد به دیوار ، سیگار پشت سیگار

بر سنگفرش کوچه ،
خوابیده بی سرانجام
این مرده کفن خوار ، سیگار پشت سیگار

صد صندلی در این
ختم ، بی سرنشین کبودند
مردی تکیده بیزار ، سیگار پشت سیگار

تصعید لاله
گوش، با جیغهای رنگی
شک و شروع انکار ، سیگار پشت سیگار

مُردم از این
رهائی ، در کوچه های بن بست
انگارها نه انگار ، سیگار پشت سیگار

این پنچ
پنجه امشب ، هم خوابگان خاکند
بدرود دست و گیتار ، سیگار پشت
سیگار

ماسیده شد تماشا ، بر میله میله پولاد
در یک تنور نمدار ، سیگار
پشت سیگار

صد لنز بی ترحم ، در چشم شهر جوشید
وین شاعران بیکار ، سیگار
پشت سیگار

در لابلای هر متن ، این صحنه تا ابد هست
مردی به حال اقرار ،
سیگار پشت سیگار

اسطوره های خائن ، در لابلای تاریخ
خوابند عین کفتار ،
سیگار پشت سیگار

عکس تو بود و قصّه ، قاب تو بود و انکار
کوبیدمش به
دیوار ، سیگار پشت سیگار

مبهوت رد ِدودم، این شکوه ها قدیمیست
تسلیم اصل
تکرار ، سیگار پشت سیگار

کانسرو شعر سیگار ، تاریخ انقضاء خورد
سه ، یک ،
مُمیز ِ چهار ، سیگارپشت سیگار

ته مانده های سیگار ، در استکانی از
چای
هاجند و واج انگار ، سیگارپشت سیگار

خودکار من قدیمیست ، گاهی نمی
نویسد
یک مارک بی خریدار، سیگار پشت سیگار

/ 1 نظر / 12 بازدید
ایمان آرزه

سلام دوست عزیز ... از وب زیبای شما دیدن کردم، با سلیقه اید، خسته نباشید ... خوشحال میشم به من هم سری بزنید ... منتظر حضور و نظرات مکتوب شما هستم ... سپاس ...