همه سوخت

لحظه هایم همه سوخت

نامه هایم گم شد

 در نگاهم شعله

درکتابم رقعه

زندگیم دردو

خستگیم سردو

 او چه با من کردو

 وچه ها من کرد

و فکر من پاشیدو

کلک من پوسیدو

 راه عشقم گم شد

 چون که من مرحوم شد

/ 3 نظر / 3 بازدید
منم سوختم

سوختم سوختم این سوز نگفتن تا کی دوستان شرح پریشانی من گوش کنید داستان غم پنهانی من گوش کنید.........[گل]

ماهی

منم سوخته بودم ولی الان واسوختم

ماهی

دلم برات تنگ شده جونم میخوام ببینمت نمینونم [افسوس]