بیاید به فکر باشیم ---- شعر در وکردم آیا؟

از یک شعر حکایتی عجیب می خوانی

 از یک عکس روایتی عجیب می بینی

از یک واج صداقتی عجیب می شنوی

از یک نگاه حماقتی عجیب در میابی

زندگی در جریان است

من  تو ما همه مان به پایان می رسیم

پایان ما روزی نیست که می میریم

پایان ما روزی است که به روزمرگی عادت کنیم

درآن دست وپا بزنیم

به بهانه های واهی قدم از قدم بر نداریم

زندگی را بردیگران سخت کنیم

بیاید به فکر باشیم.تلاش کنیم

/ 2 نظر / 15 بازدید
lvdl

قشنگ بود[لبخند]

غریبه!

سلام عموی بد[ناراحت] قصد نداری آن شی yahoo...?![متفکر]