به توکه فکر میکردم شب بود به توکه فکر میکردم شب شد

سلام من به شما

دوباره بی تابی قلبم موج میزند و باز دردی را درسینه به دوش میکشم که دستانم را به صفحه کلید آلوده کرد تا این راز را برای تان تایپ کنم از اینکه نمی دانم چرا و چی باید بنویسم هیج جای لج ولج بازی نیست ولی باز هم خواهم نوشت حتی اگر نخوانید

دوباره فکر میکردم تنهایی را چقدر خسته کننده دوست دارم مانند امیری که هم نیستم و هم هستم من فکر میکنم دوشخصیتی باشم چون متولد برج دو پیکرم بیشتر روزها راست دستم ام لااقل روزی هست که فقطوفقط از دست چپم استفاده میکنم مگر موقع خودکار به دست گرفتن به همین خاطر یک اسم اینترننتی دارم ویک اسم واقعی که بدبختانه آن هم خودش دو اسم هست! هیچی به ذهنم نمی رسد جز عشق جز اینکه در زیر پنکه ی سقفی اتاقم داد بزنم دوستت دارم ولی منظورم فقط با کسی است که کسی جز من حاضر نیست دوستش داشته باشد گاهی وقت ها به من میگویند قات میزنی ریپ میزنی آدم را به عرش میبری وثانیه ای بعد اورا باسر به زمین میکوبی همان لحظاتی که شخصیتم جابه جا میشود  باز هم دوستش دارم دوستت دارم ودوستت دارم به قول خودم عاشقتم... ی من .****

/ 1 نظر / 5 بازدید