دلم گریونو چشمام تنگ دوریست

سلام چه خبر خوبین نصفه شبی درو چرا می کوبین!

من طنز نویس نیستم اما هر جابرم جوک تعریف می کنم البته نه به خوبی و باحالی بعضیا بعضی وقتا که می برم و توی چاردیواری تاریک تاریک اتاقم قلبم میخواد از درد دوری خفه ام کنه خسته میشم از بس که ریشم خیس اشک میشه میشینم توی رختخواب دلم میخواد داد بزنم یکی میگفت بپر پایین اما میگم بقیه چه گناهی کردن دادوبیداد راه بندازم تازه خیلی درون گرا هستم درسته خیلی با بروبچ صحبت میکنم و ناطق منم ولی از همه چیز و همه کس صحبت میکنم الا مسایلی مربوط به.............

/ 0 نظر / 5 بازدید