دیوانه شدم؟

دارم دیوونه میشم از دست سازمان سنجش

دلم میخواد ببندمش به فحش

خوب تو که کارت امتحان گرفتن و اعلام نتیجه هست

خوب تو که واسه این کارا پول میگیری هر کی  که کنکور میده

خوب جوابارو زودتر بدی آسمون به زمین میاد؟

خوب من که میدونم یه ماه نشده همه ی آزمونارو میتونییت تصحییح کنیین و اعلام کنیین چرا انقد دل جوون مردمو درد میارین

چند نفر مثله من لب مرز قبولی باشن باید چیکار کنن دهنت

سرویس زازمان سنجش مفت خور

کوفتت بشه

شما ببخشید بی ادبی کردم با سازمانی بودم که فقط اسم سازمان  رو داره

/ 0 نظر / 3 بازدید