دیوونه تویی من نیستم

 نمیدونم چرا خدا اسمتو نوشته بود تو سرنوشت

یه عمری به پات نشستمو هیچوقت تنهات نذاشتم

تو اونی که قلب سادمو  شکستی

 رفتی و رو من در زندونو بستی 

 نگو که پر بگیرو از قفس رها شو 

پرهامو بستی

دیوونه تویی من نیستم 

گرفتی هستو نیستم

حالا تنها می ذارمو میرم

با همه بدیات

نه دیگه دیگه  گول نمیخورم

نزن حرفی از حرفات پرم

برو ولی بدون  آخرش  هر جا بری میخوری پاخورم

دیوونه تویی من نیستم

گرفتی هستو نیستم

حالا تنها می ذارمو میرم

با همه بدیات

نه دیگه دیگه گول نمیخورم

نزن حرفی از حرفات پرم

برو ولی بدون آخرش هر جا بری

 میخوری پاخورم

 

/ 1 نظر / 57 بازدید