بیمه

سلام خوبید ؟ الان سرکارم. منتهی چون هنو همکارا نیومدن و یاد وبلاگم افتادم گفتم سریع چند جمله بنویسم و برم سر کارم. راستش دوروز در گیر بیمه بودم. کلی ازمایش ازم گرفتن . فکر میکردم بعضیا بالا باید باشن. اما

every thing is ok

در نتیجه نامه زدن برای بیمه که مشکلی برای کار نداره و رفتم شماره بیمه گرفتم. همین که رفتم شماره بیمه رو دادم به مسئول شرکتمون یه هویی یه مبلغ ریختن به حسابم که

پیامک اومد برای همکارا بستنی گرفتم  و منتظرم فردا ببینم میشه فردا فیش حقوقی گرفت و فهمید که اشتباه کردن و بهشون گفت که بیشتر باید میریختن نیشخند

تعطیلات در کار ما نیست . هر  روزشرکتیم و بس...

/ 2 نظر / 22 بازدید
منم!!!!!

آقا منم بستنی میخوااااام!!!!!!!