تبریک با تاخیر

سلام.  این ماه رمضونم تموم شد

روزه دارا خسته نباشن. دمشون گرم. خدا قوت .قبول باشه.

 التماس دعا دارم و بس.

/ 9 نظر / 17 بازدید
منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

منتظر

خدا کند که رضايم فقط رضاي تو باشد / هواي نفس نباشد همه هواي تو باشد خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جاي پاي تو باشد . . . اللهم عجل لوليک الفرج... براي ظهور آقامون دعاکنيد التماس دعا... وبلاگ قشنگ وپرمحتوايي داريد. به ما هم سري بزنيد منتظر نظراي قشنگت هستم. mahdimoud121.blogfa.com

banoo

میگم این منتظر فقط نظردهی وبلاگ ِتورو پیدا کرده؟؟ خخخخخخ نمازو روزه هات قبول..ماکه میدونیم توی دعاهات نبودیم و یادت نبود اصن ولی شوما توی دعای ما بودی... بهرحال لطف ِعالی متعالی خخخخ

برادر زاده !!!

سلااااام عمووووووییییی![تایید] دو تا پست گذاشتم...یکیش درمورد جن ![نگران] منتظرممممممممممممممممم[دست] راستی بخاطر دیشب شرمنده...صفحه چتم قاتی پاتی میشد نمیتونستم بتایپم..[نگران]