شعبه تو خونه :24/02/1387

 پس موضوعو عوض میکنم

دلمو قفس میکنم

برات میگم از چشم خود

تا بخونی تو خشم خود

نمی دونی که دنیا چقد بهونه داره

درو اگه ببندی شعبه تو خونه داره

چه رسمیه که دنیا اصلا وفا نداره

چشم من و تو و شما چرا حیا نداره

دلم گرفت هامشب چون که روزی نداره

آخ بی چاره روشنی که رفته از  کناره

نمیگم همه گناه نمیگم همه تباه

فقط میگم پس چرا دل روشنی نداره

اگه چشیده باشی لذایذ هوی' رو

حتی اگه بخواهی باز چاره ای نداره

حتی اگه لباس عافیتو بپوشی

غصه نخور که فرداعفریتو میپوشی

کاش بتونیم بفهمیم چه حالی داره دنیا

اگه چشا پاک بشن یا سینه ها خاک بشن

کسی بهشت نمیخواست یه دونه خشت نمیخواست

مگه بهشت چی داره که این دنیا ندار ه

/ 0 نظر / 5 بازدید